Жария оферта шарты
Www.woow.kz интернет-дүкені мен бұдан әрі «Сатып алушы» деп аталатын интернет-дүкен қызметтерін пайдаланушы арасындағы осы шарт тауарларды https://woow.kz сайты арқылы сатып алу шарттарын айқындайды.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Осы сатып алу-сату шарты Сатып алушымен Тауарды сатып алу-сату шартын жасасу үшін барлық елеулі талаптарды қамтитын жария оферта болып табылады.
1.2. Сатып алушы тауарға тапсырысты интернет-дүкенде орналастырумен сөзсіз келіседі және осы Келісімнің шарттарын қабылдайды.
1.3. Сатушы Келісімді сайтта жаңа редакцияда орналастыру арқылы Сатып алушыға хабарлай отырып, осы Келісімнің шарттарын біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы.
1.4. Сатып алушы интернет-дүкеннің интерактивті ресурстарын мақсаты бойынша пайдалануға, пікірлер қалдыруға, функционал қолжетімді болған жағдайда материалдарға түсініктеме беруге құқылы.
1.5. Пайдаланушы келісімінде қолданылатын негізгі ұғымдар:
1.5.1. Сатушы – «Z Distribution Company» ЖШС
Заңды мекенжайы: 160006, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Әл-Фараби ауданы, Рысқұлов көш., 32/1. БСН/ЖСН: 070940014619. KZ65722S000011822972 «Kaspi Bank» АҚ, БСК CASPKZKA
1.5.2. Сатып алушы – сайтқа кіруші болып табылатын және тауарды интернет-дүкен арқылы сатып алғысы келетін жеке немесе заңды тұлға.
1.5.3.Сатушыға тиесілі, https://woow.kz мекенжайында орналасқан, тауарлар, сондай-ақ тауарларды сатудың басқа да маңызды шарттары ұсынылған интернет-дүкен.
1.5.4. Тауар – Бірреттік ыдыс-аяқ пен қаптама, тұрмыстық химия, фуршеттерге арналған тауарлар, кондитерлерге арналған тауарлар, сондай-ақ интернет-дүкенде ұсынылған өзге де тауарлар.
1.5.5. Тапсырыс – интернет-дүкенде Тауарды сатып алу үшін Сатып алушының тиісті түрде ресімделген өтінімі.
1.5.6. Жария оферта – Сатып алушыға пайдаланушы келісімінде Сатушы келіскен шарттармен сатып алу-сату шартын жасасу туралы ұсыныс.
1.6. Осы Шарт Тапсырыс берген сәтте Сатып алушы мен интернет-дүкен арасында жасалған болып есептеледі.
1.7. Офертаны тауарды интернет-дүкен арқылы сатып алу ниеті бар Қазақстан Республикасының аумағындағы кез келген жеке немесе заңды тұлға қабылдай алады.
1.8. Осы Шарттың талаптары (яғни интернет-дүкеннің жария офертасы) қабылданған жағдайда офертаның акцептін жүргізетін жеке тұлға Сатып алушы болады.
1.9. Акцепт – Сатушының жеке тұлғаның тауарды Сатушы ұсынған шарттармен сатып алу ниеті туралы хабарлама алуы. Акцепт Сатушының тапсырыс беру кезінде оферта шарттарын қабылдау туралы ұсынысына оң жауап ретінде көрсетілуі мүмкін.

2. ИНТЕРНЕТ-ДҮКЕН МӘРТЕБЕСІ
2.1. Интернет-дүкен Сатушының меншігі болып табылады және интернет желісі арқылы тауарларды қашықтықтан сату әдісін ұйымдастыруға арналған.
2.2. Интернет-дүкенде тапсырыс беру үшін деректерді толтыру арқылы сайтта тіркелу қажет, атап айтқанда: ТАӘ (немесе мекеменің атауы), мекен-жайы, байланыс телефоны және деректемелері (егер Сатып алушы заңды тұлға ретінде тапсырыс бергісі келсе)

3. САТЫП АЛУШЫ МӘРТЕБЕСІ
3.1. Сатып алушы тапсырыс беру кезінде берілген ақпараттың дұрыстығына және оның үшінші тұлғалардың наразылықтарынан тазалығына жауап береді.
3.2. Сатып алушы осы Шартта белгіленген талаптармен өзінің келісімін «мен шарттың талаптарымен келісемін» деген бағанға белгі қою арқылы растайды. Осылайша, Сатып алушы осы Шарттың талаптары оқылғанын және түсінікті екенін растайды.
3.3. Интернет-дүкен ресурсын тауарды қарау және таңдау үшін, сондай-ақ тапсырыс беру үшін пайдалану Сатып алушы үшін өтеусіз болып табылады.

4. ОФЕРТА МӘНІ
4.1. Сатушы Сатып алушының тапсырыс(тар)ы негізінде тауарды Сатып алушыға Сатушының қоймасында тауар болған жағдайда офертада және оған қосымшаларда Сатушы белгілеген шарттар мен бағалар бойынша сатады. Нөлге не 1(бір) теңгеге бағаланған тауарлар сатылымда жоқ деп танылады.
4.2. Сатып алушы тапсырыс берген және төлеген тауарларды жеткізуді Сатушы жүзеге асырады.
4.3. Сатып алушы мен Сатушы арасындағы қатынастарға ҚР заңнамасының ережелері, оның ішінде бөлшек сату-сатып алу туралы ҚР МК ережелері, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» ҚР Заңы қолданылады.
4.4. Жеке тұлға Сатушы Сатып алушының тауарды Сатушы ұсынған шарттармен сатып алу ниеті туралы хабарлама алған кезден бастап офертаның (офертаның акцепті) және оған қосымшалардың барлық шарттарын толық көлемде және бірін қалдырмай қабылдаған болып есептеледі. Офертаны акцептеген жағдайда жеке тұлға Сатушымен тапсырыс берілген тауарларды Сатып алу-сату шартын жасасқан болып есептеледі және Сатып алушы мәртебесіне ие болады.

5. САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТЫН ЖАСАСУ ТӘРТІБІ
5.1. Сатып алушы тапсырысты интернет-дүкен сайтында немесе менеджер арқылы сайтта көрсетілген телефондар арқылы Сатып алу-сату шартының (интернет-дүкеннің жария офертасы) талаптарымен рәсімдей алады.
5.2. Интернет-дүкенде тапсырыс берген кезде Сатып алушы өзі туралы ақпарат беруге міндетті:
• Тауарды Сатып алушының Т.А.Ә (жеке тұлғалар үшін);
• Тауарды жеткізу мекенжайы;
• Тауарды Сатып алушының байланыс телефоны және электрондық поштасы.
5.3. Сатып алушының ерік білдіруі соңғысының интернет-дүкенде тапсырыс нысанына тиісті деректерді енгізу не интернет-дүкен менеджері арқылы өтінім беру арқылы жүзеге асырылады.
5.4. Интернет-дүкен Сатып алушы туралы ақпаратты түзетпейді.

6. ТАУАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
6.1. Тауар сайтта интернет-дүкеннің меншігі болып табылатын графикалық кескін-үлгілер арқылы ұсынылған.
6.2. Әрбір графикалық кескін-үлгі мәтіндік ақпаратпен: атауы, өлшемі (қажет болған жағдайда), бағасы және тауардың сипаттамасымен бірге жүреді.
6.3. Интернет-дүкенде ұсынылған барлық ақпараттық материалдар анықтамалық сипатқа ие және түстерді, өлшемдерді және пішіндерді қоса алғанда, өнімнің қасиеттері мен сипаттамалары туралы ақпаратты толық бере алмайды. Сатып алушыда тауардың қасиеттері мен сипаттамаларына қатысты сұрақтар туындаған жағдайда, Сатып алушы тапсырыс берер алдында Сатушыға сайтта көрсетілген телефондар арқылы хабарласуы керек.
6.4. Сатып алушының өтініші бойынша интернет-дүкеннің менеджері Сатып алушының көзқарасы бойынша тауарды сатып алу туралы шешім қабылдау үшін қажетті және жеткілікті басқа ақпаратты (телефон арқылы немесе электрондық пошта арқылы) беруге құқылы.

7. ТАУАРДЫ САТЫП АЛУ ТӘРТІБІ
7.1. Сатып алушы интернет-дүкенде ұсынылған кез-келген тауарға тапсырыс беруге құқылы. Әрбір тауарға кез-келген мөлшерде тапсырыс беруге болады, бірақ тауардың сипаттамасында көрсетілген мөлшерден аспауы тиіс.
7.2. Тапсырысты Сатып алушы сайтта көрсетілген телефондар арқылы рәсімдей алады немесе сайтта өз бетінше рәсімдей алады.
7.3. Тапсырысты рәсімдегеннен кейін Сатушы Сатып алушыға таңдалған тауардың бағасы мен тапсырыстың жалпы сомасын көрсете отырып, тапсырыстың қабылданғанын растайтын ақпаратты e-mail-ге, мессенджерлер арқылы жіберу жолымен Сатып алушының тапсырысын растайды немесе интернет-дүкен менеджері Сатып алушымен телефон арқылы байланысады.
7.5. Тауар болмаған жағдайда Сатып алушы оны басқа тауармен алмастыруға не тапсырыстың күшін жоюға құқылы.

8. ТАУАРДЫҢ БАҒАСЫ
8.1. Сайтта көрсетілген тауардың бағасын интернет-дүкен біржақты тәртіппен өзгерте алады, бұл ретте Сатып алушы қолма-қол ақшасыз төлеген тауардың бағасы өзгертуге жатпайды.

9. ТАУАР АҚЫСЫН ТӨЛЕУ
9.1. Тауар ақысын төлеу тәсілдері мен тәртібі сайтта «Төлем және Жеткізу» бөлімінде көрсетілген. Қажет болған жағдайда тапсырыс берілген тауар ақысын төлеу тәртібі мен шарттарын Сатып алушы интернет-дүкеннің менеджерімен келіседі.
9.2. Қолма-қол төлем болған жағдайда Сатып алушы Сатушыға тапсырысты жеткізетін интернет-дүкеннің өкіліне ақша беру арқылы тауардың бағасын оны беру кезінде төлеуге міндетті.
9.3. Сатып алушы тапсырысты интернет-дүкенде таңдаған кез келген тәсілмен төлейді.

10. ТАУАРЛАРДЫ ЖЕТКІЗУ
10.1. Тауарды жеткізу тәсілдері, тәртібі мен мерзімдері сайтта «Төлем және Жеткізу» бөлімінде көрсетілген.
10.2. Меншік құқығының ауысуы және тауардың кездейсоқ жойылу, жоғалу немесе бүліну қаупі Сатып алушыға тауар ақысы төленген және шарт орындалған жерде Сатып алушыға берілген сәттен бастап ауысады.
10.3. Жеткізу кезінде тауар Сатып алушыға беріледі.
10.4. Сатып алушы тауарды қабылдау кезінде оның саны мен ассортименті бойынша қабылдауға міндетті.
10.5. Тауарды алған кезде Сатып алушы Сатушының (тасымалдаушының) өкілінің қатысуымен оның жүкқұжатқа сәйкестігін тексеруге, тауардың атауы бойынша тауардың санына, сапасына, жиынтықтылығына көз жеткізуге құқылы. Сатып алушы тауарды алған кезде өз қолымен тауардың сыртқы түрі мен толықтығына ешқандай шағымы жоқ екенін растай отырып, Сатып алушының тапсырысына қол қоюға міндетті.

11. ТАУАРҒА КЕПІЛДІКТЕР
11.1. Егер ол пайдаланылмаған болса, оның тауарлық түрі, тұтыну қасиеттері, пломбалары, жапсырмалары, сондай-ақ тауарды сатып алу дерегін растайтын құжаты сақталған жағдайда, Сатып алушы тиісті сападағы тауарды қайтаруға құқылы.
11.2. Сатып алынған тауардың сапасына тауарды алғаннан және төлегеннен кейін туындаған талаптар «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» ҚР Заңына және Сатушының кепілдік міндеттемелеріне сәйкес қаралады.

12. ТАУАРДЫ ҚАЙТАРУ
12.1. Сатып алушы тауарды бергенге дейін кез келген уақытта, ал тауарды бергеннен кейін «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңда көзделген тәртіппен және талаптармен бас тартуға құқылы.
12.2. Заңда және осы Шартта көзделген жағдайларда тауарды қайтару сайттың «Байланыстар» бөлімінде көрсетілген мекенжайлар бойынша жүргізіледі.
12.3. Сатып алушы тиісті сападағы тауардан бас тартқан жағдайда Сатушы оған шартқа сәйкес төленген соманы қайтарады.
12.4. Тауар үшін қолма-қол ақшасыз есеп айырысу бойынша төленген сомаларды қайтару серіктес банк көздеген тәртіппен және талаптармен жүзеге асырылады.

13. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
13.1. Тараптар ҚР заңнамасына сәйкес жауапты болады.
13.2. Сатушы Сатып алушыға интернет-дүкенде тапсырыс берілген тауарларды тиісінше пайдаланбау салдарынан келтірілген залал үшін жауап бермейді.
13.3. Тараптар еңсерілмейтін күштің әрекет ету уақытында шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауаптылықтан босатылады.

14. БАСҚА ДА ШАРТТАР
14.1. Сатып алушы мен Сатушы арасындағы қатынастарға ҚР заңнамасы қолданылады.
14.2. Осы Шарт Сатып алушы осы офертаны акцептеген күннен бастап күшіне енеді және тараптар міндеттемелерді толық орындағанға дейін қолданылады.
14.3. Тараптардың осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауы кезінде туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешіледі. Оларды жою мүмкін болмаған жағдайда Тараптардың өз мүдделерін сот арқылы қорғауға жүгінуге құқығы бар.
14.4. Интернет-дүкен сайттағы тауар ұсынысын кеңейту және қысқарту, кез-келген тауарларды сатып алуға қолжетімділікті реттеу және кез-келген тауарларды өз қалауы бойынша сатуды тоқтата тұру немесе тоқтату құқығын өзіне қалдырады.